top of page
akciğer enfeksiyonları tedavisi ankara prof. dr. serdar han

Akciğerin Cerrahi Tedavi Gerektiren Enfeksiyonları Akciğer Enfeksiyonu Nedir?

Akciğer Enfeksiyonu rahatsızlıklarında günümüzde gelişmiş antibiyotiklerin kültür sonuçlarına göre yaygın olarak kullanılması sonucu cerrahi gereksinim çok azalmıştır. Bununla beraber yüz güldürücü sonuç almak için cerrahi tedavi gerektiren hasta grubu halen mevcuttur. Akciğer Enfeksiyonlarının erken dönemde iyi tespit edilip gereksiz yere ilaç tedavisi almasının önlenmesi gereklidir.

Akciğer Enfeksiyonları Nelerdir?

Bronşektazi Nedir?

Bronşektazi özellikle küçük hava yollarının geri dönüşümsüz olarak yapısının bozulmasıdır. Bu bozulma ile hastalar sık sık akciğer enfeksiyonları geçirmektedir. Bu hastalıkları sırasında bol balgam çıkarırlar. İlerleyen dönemlerde kanamalarda görülebilmektedir. Bronşektazi ye sebep olabilecek çok sebep vardır. Bunların ortaya konulmasında titizlik gösterilmelidir. Bu hastalar daha sıklıkla göğüs hastalıklarına gitmektedirler. Antibiyotik tedavilerle şikayetleri giderilmeye çalışılır. Ancak bazı hastalar cerrahi tedavi uygun durumdadırlar. Eğer bunlara cerrahi tedavi uygun zamanda uygulanabilirse hastalar gereksiz uzun tedavilerden ve bol balgam çıkarmadan bir seferde kesin olarak kurtulabilmektedirler. Bunu için mutlaka bu hastalar göğüs cerrahları tarafından da incelenmeleri hastalar lehine olacaktır. Her hasta cerrahiye uygun değildir. Cerrahi yapabilmemiz için belli başlı kriter. Belli bir bölgede lokalize kistik bronşektazinin olması diğer alanların normal olmasıdır.

Akciğer Absesi Nedir?

Akciğer absesi, akciğer parankimasında değişik etyolojik nedenlerle ve patolojik süreçler sonucunda oluşan, nekroz ve süpürasyonla karakterli ve fibröz doku reaksiyonu ile sınırlı patolojik bir oluşumdur. Günümüzde ilaç tedavileri ile rahatlıkla çözülebilen rahatsızlıklardandır. Eğer akciğer absesine bağlı komplikasyonlar gelişirse o zaman göğüs cerrahisi devreye girebilir. Son zamanlarda medikal tedavi tek başına yeterli olmaktadır.

Kist Hidatik Nedir?

Kist hidatik bir parazit hastalığıdır. Halk arasında kedi-köpek hastalığı olarak bilinir. Genelde kırsal bölgede çiftlik ortamında yaşayanlarda veya evinde kedi köpek besleyenlerde görülür. Bütün bunların önlenebilmesi için başından yapılacak en önemli koruyucu işlem hastalıklı kurbanların parazitli organlarının kedi ve köpeklere verilmemesi ve bunların en derin yerlere gömülmesi gereklidir. Kist hidatik en çok karaciğeri sever. Sonra akciğer en sık yerleştiği yerdir. Kist hidatiğin yerleşmediği organ yoktur, her yerde görülebilirler. Yerleştiği yerde üreyerek büyümeye devam eder. Kocaman balon boyutuna varabilir. Tesadüfen saptanırlar veya büyüdükten sonra sığamadığı ve belirti verdiği zaman tespit edilir. Akciğerde tespit edildiğinde şu an için tek tedavisi cerrahi yaklaşımdır. Eğer sadece ilaç kullanırsak kist ölecektir ama kalıntısı içeride kalacaktır. Bu da akciğerde daha sonra görülebilecek sıkıntılara yol açacaktır. Mutlaka bu ölüsünün de çıkarılması gerekecektir. Bu nedenle akciğerde kist hidatik saptanırsa göğüs cerrahisi tarafından görülmesi gereklidir. Ameliyat sonra genellikle yeni kistler çıkmasın diye koruyucu amaçlı ilaç tedavileri verilmektedir.

bronşektazi.jpg
akciğer absesi_1.JPG
kist hidatik.JPG

Akciğer Enfeksiyonları Kısa Bilgiler

Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi Ankara

Bilgi ve Randevu

   05055273464

drserdarhan@yahoo.com

  • Prof. Dr. Serdar Han
  • Prof. Dr. Serdar Han
  • Prof. Dr. Serdar Han
bottom of page