top of page

Akciğer Kanseri Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Türleri Nelerdir? Belirtileri Nelerdir?

ankara akciger kanseri ve akciger kanseri tedavisi prof. dr. serdar han

Akciğer Kötü Huylu Tümör Nedir?

Prof. Dr. Serdar Han

Halk arasında akciğer kanserleri olarak bilinmektedir. Akciğer kanserleri, kanserler içinde  üremeye (büyümeye) devam eden sıçramaya meyilli tümörlerdir. Dünya da en sık görülen tümörler arasına yer almaktadır. Bu kadar sık görülmesine rağmen teşhis edilmesi ve tedavisi maalesef o kadar erken olamamaktadır. Bunun başlıca sebebi de şikayet yapana kadar kanserin akciğerde belirgin bir boyuta ulaşması ve bu arada akciğer dışına sıçramasıdır. Bu süre içinde hiç belirti vermez veya herkeste görülebilen şikayetlere sebep olduğu için ciddiye alınmazlar. En önemli şikayetleri,  kanser göğüs duvarına dayandığı zaman ciddi ağrılara sebep olabilmektedir veya hava yollarına yaslandığında ise ciddi öksürük ve zamanla da kanlı balgama sebep olmaktadır. Bu aşama da tespit edilenlerin çoğu da ilerlemiş akciğer kanserinin belirtisi olmaktadır. Akciğer kanserine sebep olan nedenler çoktur. Tek bir neden göstermek çoğu zaman imkansızdır. Ancak bilinen en önemli sorumlular; sigara içimi, çalışma ortamı ve mesleki maruziyet süresi, ailede kanser öyküsünün olmasıdır. Akciğer kanserinden korunma da özellikle sigara içmeme, beslenmeye dikkat etme ve çalışma ortamının düzeltilmesi çok önemlidir. Her şeye rağmen akciğerde kanser teşhisi konması sıkıntılı olmakla beraber kararlı ve mücadeleci olarak üstesinden gelinmeye çalışılmalı , hemen teslim olunmaması gerekmektedir. Eğer kanseriniz erken evre dediğimiz daha başından yakalanmış ise sonuçları umulmayacak kadar iyi olduğunu görmekteyiz. Erken dönemde tek başına cerrahi tedavi yeterli olmaktadır. İleri dönemlerde ise cerrahi ile beraber öncesi veya sonrasında ilaç veya ışın tedavisi beraber yapılabilmektedir. Son dönem dediğimiz aşamada da başarıyla ilaç ve ışın tedavisi yapılabilmektedir.

Kanser tedavisi maalesef halen günümüzde tam olarak tedavisi yapılabilen bir hastalık değildir. Özellikle akciğer kanseri diğer kanserlere göre daha fazla agresif ve sonuçları olumsuz kanserleri oluşturmaktadır. Bütün bunlar tabii ki hastalara göre değiştirmektedir. Her hastalık herkeste farklı sonuçlar gösterebilmektedir.

Akciğerin kötü huylu tümörleri iki ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar küçük hücreli dışı ve küçük hücreli akciğer kanseri olarak sınıflandırılmaktadır. Küçük hücreli akciğer kanserleri daha çok ilaçla tedavi edilmektedirler. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri de iki ana başlıkta incelenir. Bunlara yassı hücreli ve adeno hücreli akciğer kanserleridir. Bunlardan adeno tipi daha hırçın ve yayılımcı özelliği bulunmaktadır. Her iki tipte de erken dönemde cerrahi tedavi çok başarılıdır. Genelde yassı hücreli akciğer kanserlilerin tedavi şansı daha yüksek olmaktadır.

Akciğer İyi Huylu Tümör Nedir?

Akciğerin doğuştan veya sonradan oluşan tümörleridir. Hastada çoğunlukla tesadüfen saptanırlar. Şikayetleri çok azdır. Çekilen bir akciğer grafisinde tespit edilebilirler. Kötü huylu tümörler gibi sıçrama yapmazlar ve insan bedenine zarar verecek şekilde büyümezler. Çoğunlukla bir enfeksiyon sonrasında da görülebilmektedir. Memleketimizde tüberküloz sıklığının fazla olması nedeniyle özellikle hamartom sık görülmektedir. Bunlarında yakından takip edilmesi gereklidir. Sonradan kötü huylu kanserlere dönüşme imkanı olmaktadır. Büyük olarak saptanan iyi huylu tümörler mutlaka cerrahi olarak değerlendirilmelidir. Aksi ispatlanana kadar kötü huylu kabul edilmeli. O titizlikle takip edilmelidir. Cerrahide ki gelişmeler hastalara daha konforlu bir imkan sağladığından akciğerde gözlenen tümöral durumların hepsi mutlaka cerrahi olarak değerlendirilmelidir.

Akciğer Metastazik Tümörü Nedir?

Akciğer bilindiği üzere vücudun her yerinden gelene kanı temizleyen bir organdır. Bu nedenle vücudumuzun neresinde bir rahatsızlık varsa akciğerde de görebilme olasılığımız yüksektir. Başka bir organda gelişen kanserin akciğere sıçraması başka bir deyişle metastaz yapması sıklıkla görülmektedir. Kanserle mücadele de bazen metastazların çıkarılması hasta lehine olmaktadır. Bu tamamen özel durumlara bağlıdır. Herkese yapılmaz. Metastazların alınabilmesi için belli başlı kurallar ilk tümörün çıktığı yerde tümörün olmaması, akciğer dışında başka bir yerde metastazın olmaması, akciğerde çıkarılacak metastazların sayısının ve büyüklüğünün makul olması gerekmektedir. Başta da söylediğim gibi bu durum özellikli bir konudur. Her hasta bu konuda titizlikle değerlendirilmelidir.

Akciğerin Nadir Tümörleri Nedir?

Akciğerin nadir görülen kötü ve iyi huylu tümörleri mevcuttur. Bunlar genel yaklaşım olarak farklılık göstermezler. Ameliyat öncesi bildiğimiz tetkikler yapılarak teşhis edilirler. Kötü huylu tümörlere anatomik rezeksiyon ve lenf nodu diseksiyonu yapılır. İyi huylu tümörlere de tümörün yapısına göre daha uygun bir rezeksiyon uygulanabilir. Sonuçta tümörün nadir bir tümör olduğunu patolojik inceleme sonrasında öğrenebilmekteyiz. Buna göre de hastayı takip etmekteyiz.  Bu tümörler için uzun dönem takip sonuçları pek olmadığından yakından takip edilmeleri uygundur.

Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

Akciğer Kanseri İle İlgili Merak Edilenler

UNUTMAYIN!

Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi Ankara

Bilgi ve Randevu

   05055273464

drserdarhan@yahoo.com

  • Prof. Dr. Serdar Han
  • Prof. Dr. Serdar Han
  • Prof. Dr. Serdar Han
bottom of page