top of page
Mediastinum.jpg

Mediasten Nedir? Hastalıkları Nelerdir?

Mediasten veya mediastinum göğüs kafesinde yer alan, akciğerlerin arkasında kalan bölümdür. Mediasten çok sayıda organ ve patolojiyi içeren bir kavitedir. Timik patoloji, germ hücreli neoplazmalar, nöroendokrin tümörler, lenfomalar, yumuşak doku tümörleri ve metastatik tümörler ana patolojiyi oluşturur.
Toraksın üstünden, diyaframa kadar uzanır. Kalp, kalbin büyük damarları, özafagus, trakea, frenik sinir, kardiak sinir, timus ve mediasten lenf nodlarını içerir.

Yetişkinlerin aksine, çocuklarda sıklıkla solunum sıkıntısı ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları görülür. Ağrı ve öksürük en sık semptomlar olup, şiddetli ağrı ilerlemiş ve invaziv bir hastalığa işaret eder. Hava yolu basısına bağlı tekrarlayan pulmoner enfeksiyonlar ve hemoptizi, özefagus basısına bağlı disfaji, spinal kolon tutulumuna bağlı paralizi, frenik sinir hasarına bağlı tek taraflı diyafragma yüksekliği, rekürren laringeal sinir tutulumuna bağlı ses kısıklığı, sempatik ganglion tutulumuna bağlı Horner sendromu ve vena kava süperior (VKS) basısına bağlı VKS sendromu 3 (VKSS) görülebilecek bası semptomlarıdır. Timomada olduğu gibi bazı mediastinal hastalıkların sistemik bulguları tespit edilebilir.

Üç ana bölümden oluşur;

Ön mediasten: (anterosüperior kompartmant veya retrosternal alan) Sternumun arkasında, perikardın önünde yer alır. Timus, ekstraperikardiyal aorta ve dalları, büyük venler ve lenfatik dokular bu bölümde yer alır.

Orta mediasten: (visseral alan) önde ön perikard, arkada posterior perikard, diyafragma ve torasik inlet ile sınırlıdır. Bu bölümde kalp, intraperikardiyal büyük damar, perikard ve trakea bulunur.

Arka mediasten: Perikard arka kenarlarından vertebra korpuslarının posterior sınırına, 1. kostadan diyafragmaya kadar uzanır. Özefagus, nervus vagus, duktus torasikus, sempatik zincir ve azigos ven sistemi bu bölüm içinde yer alır.

TANISAL YAKLAŞIM:

•GÖRÜNTÜLEME - CT, MRI,   Radionükleik çalışma

•DOKU ÖRNEKLEME - Mediastinoskopi, Torakoskopi, İğne aspirasyonu, açık akciğer biyopsisi

•Baryumlu grafi- Herni, Akalazya, Divertikül

•I-131- İntratorasik guatr

mediasten_sol ve sağ görünüm.jpg

Mediasten Hastalıkları Kısa Bilgiler

Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi Ankara

Bilgi ve Randevu

   05055273464

drserdarhan@yahoo.com

  • Prof. Dr. Serdar Han
  • Prof. Dr. Serdar Han
  • Prof. Dr. Serdar Han
bottom of page